"De herinnering is een kerkhof dat bloesemt."

 

Johan Daisne.