Evert Nauta - In Jappenkampen


Japanse interneringskaart Evert Nauta.
Japanse interneringskaart Evert Nauta.

Na het laten zinken van de s.s. Bintoehan in de buurt van het eiland Noesa Baroeng (Pulau Barung) en het aan land komen op 0ost-Java is Evert Nauta via Djember (Jember), Malang en Soerabaja teruggegaan naar Villalaan 24 in Batavia waar hij zich bij zijn gezin voegde. 

 

In mei 1942 werd Evert Nauta geïnterneerd in het kamp A.D.E.K. (Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor) gelegen in Batavia vlakbij de spoorlijn en de werkplaatsen van de spoorwegen. Dit kamp was in gebruik geweest ten behoeve van de werving van koelies voor de tabaksplantages in Deli. Het kamp bestond uit barakken omheind door prikkeldraad en gedék (wand van gevlochten, gespleten bamboe). De Japanse administratieve naam van A.D.E.K. was Bunsho I kamp 8.

 

Van 1 tot en met 3 februari 1944 worden de 2800 mannen, waaronder Evert Nauta, verplaatst naar het kamp 15e bataljon in Bandoeng. De Japanse administratieve naam van het 15e Bataljon was Bunsho II kamp 1 en stond onder de leiding van kapitein Suzuki Susumu en luitenant Takahashi Ryoichi. 

 

In juli of augustus 1944 is Evert Nauta wederom verplaatst, nu naar het 10e Bataljon. Dit kamp fungeerde als doorgangskamp voor krijgsgevangenen van elders die via Tandjoeng Priok naar werkkampen, veelal overzee, werden vervoerd. 

 

Op 14 september 1944 wordt Evert Nauta ingescheept op de Kinta Maru 2 (1.220 ton) welke die dag vertrok met 1080 krijgsgevangenen (1028 Nederlanders, 47 Engel­sen, 2 Australiërs en 3 Amerikanen) uit Batavia (Tandjong Priok) naar Singapore. Dit transport werd aan­geduid als Java Party 24, het 24e krijgsgevangenentransport dat van Java vertrok.

Poeloe Damar.
Poeloe Damar.

 Op 17 september 1944 kwam het schip aan in Singapore, de krijgs­gevangenen werden overgebracht naar Poeloe Damar, een klein eiland voor de zuidkust van Singapore. De gevangenen van dit kamp werden ingezet bij de aanleg van een droogdok. 

 

Evert Nauta is opgenomen geweest in het Kranji-Hospitaal op Singapore-eiland en heeft ook nog enige tijd doorgebracht in het kamp River Valley Road. Op 11 november 1945 is Evert Nauta herenigd met zijn gezin.