Van de nood een deugd maken.


Op één van donkere avonden rond 13 november 1944 werd in Harlingen een zilveren bruiloft gevierd. Ondanks de Duitse bezetting met al haar verschikkingen en ongemakken werd in de Nicolaas Baurstraat 32 bij (broodbakker) Tjerk de Jong en zijn vrouw Cornelia van der Veen hun 25 jarig huwelijksfeest gevierd. In die dagen gold er echter een avondklok, van 22.00 tot 07.00 uur mocht niemand zich op straat begeven zonder toestemming van de bezetter. Dus wat doe je als je ’s avonds een zilveren bruiloft wil vieren ?? … doorvieren tot ’s ochtends 07.00.

Reactie schrijven

Commentaren: 0